PETROYAĞ MACKAREL MS


Bio-stabil bir ürün olması dolayısı ile mikrobik canlıların çoğalmasına imkan vermez. Çok daha uzun süre ekipman koruması sağlar. Çok üstün yağlama özelliği ile çelik, paslanmaz metaller ve alüminyum alaşımları kullanımı için idealdir.
• Çok yönlü kullanım, geniş uygulama alanı
• Emülsiyon dağılımına karşı mükemmel kararlılık ve dayanım
• Pas ve korozyona karşı koruma
• Bakteriyel ve mantarsı atağa karşı mükemmel koruma, çok uzun kullanım süresi sağlama
• Maksimum soğutma kapasitesi
• Metale karşı olan yüksek bağlanma gücü sayesinde homojen dağılım sağlar.
• Sürtünme ve aşınmayı azaltan yüksek yağlayıcılık özelliğine sahiptir.
• Köpük oluşumuna neden olmaz.
• Çok iyi filtrelenme özelliğine sahiptir.
• Buhar ve sis oluşumuna neden olmaz.

EMÜLSİYON HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ
• Emülsiyon yapılacak suyun kalitesinin bu işlem için uygun özellikleri taşıyor olması gerekmektedir. Kirli, bulanık, kokulu ve aşırı sert sular bu işlem için kullanılmamalıdır.
• Temiz bir kaba veya tanka hazırlanacak emülsiyonda kullanılacak su miktarı kadar temiz su alınır. Bu su üzerine MACKEREL MS karıştırılarak yavaş yavaş ilave edilir. Yağın su içerisinde tamamen çözünmesi sağlanır.
• Emülsiyon hazırlarken asla yağın üzerine su ilave edilmez. Yağ üzerine su ilavesi emülsiyonun zarar görmesine neden olacaktır.
• Karışım sıcaklığı kritik olmasa da en iyi sonucu alabilmek için su ile uygun yağ 20 ile 25 °C arasında oda sıcaklığında olmalıdır.
• Mükemmel yüzey kalitesi ve kullanım süresi için emülsiyon hazırlarken ve ilaveler yapılırken demineralize su kullanılmalıdır.
• Uzun süreli durmalar esnasında emülsiyonun bozulmaması ve bakteri oluşmasını önlemek için sistemde bulanan sıvı günde 1-2 saat sirküle edilmelidir.
Önerilen Kullanım Miktarı : Uygulamaya bağlı olarak normal ya da az sertlikteki su ile işlenebilirlik için %5-25, öğütme için %1,5-3 oranlarında karıştırılabilir.