Dalma Erezyon Yağları EDM


EDM FLUID ULTRA yüksek alevlenme noktasına sahip, düşük viskoziteli, üstün oksidasyon kararlılığına sahip kokusuz bir dalma erezyon yağdır. Elektro erezyon tezgahları için özel olarak geliştirilmiştir. Kolay filtre edilerek talaş ve tortuları dibe çökertir.
Elektro erezyon tezgahlarında iş parçası ile kesici ucun arasında oluşan şerare üreten bölümde, bu özelliklere sahip yağ dışında hiçbir yağ kullanılmaması gerekir.
İş parçası ile kesici ucun, içinde gaz yağı bulunan petrol esaslı yağlarla soğutulması sırasında pompa arızası ile şerare açıklığının ortaya çıkması halinde yanma / patlama meydana geldiği, bunun da ısıdan dolayı meydana gelen yağ buharını alevlendirdiğini tecrübeler göstermektedir.
Bu nedenle yüksek alevlenme noktalı elektro erezyon yağı kullanılması halinde her türlü emniyet sağlanmış olmakta ayrıca alınan verim azami ölçüde artmaktadır.
Erezyon tezgahlarında elektrot ve işlenecek parça arasındaki yük dağılımını dengeleyerek mükemmel yüzey kalitesi oluşturur.
Renksiz ve kokusuzdur.
Yüksek alevlenme noktası ile güvenli çalışma ortamı sağlar. Tutuşma ve yanma riski yoktur. Renksiz, kokusuz yüksek performanlı erezyon gazıdır.