Çelik Kalıp Ayırıcılar

WP CASTING 150A, çeliğin sürekli dökümünde kalıp ayırıcı olarak kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş, toksik olmayan, biyolojik çözünürlüğe sahip ve bu sayede insan sağlığı ve çevreye duyarlı bir üründür.
SAĞLADIĞI AVANTAJLAR
• Dökümü yapılan metal ile kalıp arasında çok daha kararlı bir yağ film tabakası oluşturarak metal ile kalıp yüzeyi arasında oluşabilecek aşınmayı engeller.
• Dökümü yapılan metalin kalıp yüzeyine tutunmaması için metal ile kalıp arasında yeterli yağlayıcılığı sağlar.
• Isı ile çok daha çabuk ortamdan uzaklaşarak metalin daha kısa sürede istenilen şekli almasını sağlar.
• Döküm esnasında ortaya çıkan buhar toksik değildir ve solumaya bağlı tahrişe neden olmaz.
• Metal yüzey kalitesini artırarak gözenekli yapı oluşumunu azaltır.
• Rombik oluşumları engeller.
• Kalıp ömrünü uzatır.