Redresör Yağları


MULLET 2517 (R) Yağ soğutmalı redresörlerde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş çok iyi ısı transferi özelliğine sahip redresör (doğrultucu) yağıdır.