Acticide 45 % 46.5’i 2-n-Oktil-4-izotiyazolin-3-on’dur.

Endüstriyel bir mikrobiyosit, algicide ve mantar ilacı olarak işlev görür. Mantarların büyümesini kontrol eder. Lateks ve yağ bazlı boyalarda ve ahşap kaplamalarda kullanılır. Tavsiye edilen Acticide  45 dozaj seviyesi ağırlıkça% 0.02 0.29’dur.